SUZUCHO  KARATEDO  RYU

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

KYU

CẤP

THỜI

GIAN

MÀU    ĐAI

KATA

KODEN

SHIAI

0

1 tháng

Đai trắng

10

1 tháng

Đai trắng + 1 vạch xanh

Yoko Shodan

9

1 tháng

Đai trắng + 2 vạch xanh

Yoko Nidan

8

1 tháng

Đai trắng + 3 Vạch xanh

Heian Shodan

7

1 tháng

Đai trắng + 4 vạch xanh

Yoko Sandan

Heian Nidan

6

2 tháng

Đai xanh

Heian Sandan

Heian Yondan

5

2 tháng

Đai xanh + 1vạch nâu

Yen Shodan

H.J. Shodan

4

2 tháng

Đai xanh + 2 vạch nâu

Yen Nidan

Te Waza 50 thế

Heian Godan

3

2 tháng

Đai xanh + 3 vạch nâu

H.J. Nidan

Empi

(Shotokan)

2

2 tháng

Đai xanh + 4 vạch nâu

H.J. Sandan

BASSAI DAI

(Shotokan)

1

6 tháng

Đai nâu

Yen Sandan

Jion

(Shitei Shotokan)

Nâu C.I

6 tháng

Đai nâu + 1 bệt đen

Yen Yondan

Kankudai

(Shitei Shotokan)

Shodan

2 năm

Đai đen

Huyền đai đệ nhất đẳng

(chỉ mang đai đen không có vạch trắng )

-Uke Waza 50 thế

-Yen Kata Godan

-Te Ashi Waza

-Kuatsu

-Tiếng thét KIAI

-Kihon Nunchaku

-Kihon Tonfa

-Phụ tá HLV

-Hoàn chỉnh luật thi đấu W.K.F.

-Kỹ chién thuật thi đấu thành tích cao.

-Bassai Dai

(Shotokan)

-Bassai Dai

(Shitei-Shito Ryu)

-Kumite Shiai

-Tora Guchi

-Meikyo

(Shoto Kan)

-Wankan

(Shoto Kan)

Nidan

02 năm

Đai đen + 2 vạch trắng

-Maki Shodan

(phân thế)

-Maki Nidan

(phân thế)

-Kihon Kumanote

(giai đoạn 1)

-Kumanote (giai đoạn 2 Randori)

-Nunchaku Kata.

-Tonfa Kata.

-Atemi Waza

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza, 20 động tác có phân thế.

Ashi Waza

-Phụ tá HLV.

-Nghệ thuật đứng lớp.

-Basai Sho

(Shotokan)

-Kanku Sho

(Shotokan)

-Wanshu

(Shito Ryu)

-Thực hành trọng tài Kumite.

-Gojushiho Sho

(Shotokan)

-Gojushiho Dai

(Shotokan)

-Nijushiho

(Shotokan)

-Lý thuyết, thực hành trọng tài phụ Kumite – Trọng tài chính Kumite.

Sandan

03 năm

Đai đen + 3 vạch trắng

-Atemi Waza

-Kumanote (gđ 3)

-Manrikigusari

(xích vạn năng)

-Maki Kata

-Yen Kata Rokudan (từ đt 1 -đt 40 )

-Phương pháp hồi sinh.

-Yen Kata Rokudan (từ đt 41 – đt 80 )

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza tối thiểu 30 đt có phân thế .

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Kata kỹ thuật truyền thống Suzucho – từ 30-35 đ/t có lý giãi phân thế.

-Đãm nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng một Câu lạc bộ.

-Seipai

(Shitei Goju )

-Saifa

(Shitei Goju)

-Sanchin

(Goju)

-Jitte

(Shito)

-Chinto

(Shitei Wado)

-Sochin

(Shotokan)

-Unsu

(Shotokan)

-Seienchin

(Shitei Shito)

-Seishan

(Shitei Wado)

-Lý thuyết thực hành trọng tài phụ Kata – trọng tài chính Kata.

Yondan

04 năm

Đai đen + 4 vạch trắng

-Atemi aza

-Yen Rokudan (Từ đt 81 – 120 )

-Randori Tonfa

-Huyệt đạo

-Nghiên cứu, soạn 1 Te Waza tối thiểu 40 đ/t có phân thế

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Kata truyền thống Suzucho – từ 50 đến 60 đ/t có giãi thích phân thế.

-Nghiên cứu soạn 10 bộ Te Ashi Waza theo kỹ chiến thuật truyền thống Suzucho.

-Đãm trách trưởng phân chi khu của một đơn vị cấp Huyện.

-Tensho

(Kiko Shito Ryu)

-Anna

(Shito )

-Niseishi

(Shito )

Godan

05năm

Đai đen + 5 vạch trắng

-Atemi Waza

-Gyaku Kata Koden (03 bài Maki)

-Nghiên cứu soạn 1 Te Waza tối thiểu 50 đ/t có phân thế.

-Nghiên cứu soạn 1 bài Kata truyền thống Suzucho từ 60-70 đ/t có giãi thích phân thế.

-Đãm nhận trưởng phân khu của một đơn vị cấp Tỉnh.

-Kururunfa

(Shito )

-Chatanyara

Kushanku (Shito)

Rokudan

06 năm

Đai đen + 6 vạch trắng

-Atemi Waza

-Gyaku Kata (từ Yen 1 đến Yen 5)

-Nghiên cứu, soạn 1 bài Uke Waza 50 đ/t, có phân thế.

-Đãm nhận trưởng khu vực của một đơn vị có 10 phân khu.

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.