YOKO KATA SANDAN

                

          Kỹ thuật căn bản : 17 động tác.

1.Tateken Kamae.

2.Chudan Uraken Ate.

3.Chudan Uchi Uke.

 

1.hướng 1-Jumbi.Rei hô : Yoko Kata Sandan.

(Chuyển chân phải ra tấn dài,hai tay nắm, thủ trung đẳng):

2.hướng 1-M. Zen + Reou Chudan Teken Kamae.

(Rê chân trái lên sau chân phải, nhón chân phải,tay phải nắm thủ đứng):

3.hướng 1-M.Neko + M.Tate Ken Kamae.

(Chuyển chân phải qua hướng số 3,Tayphải đánh tạt trung đẳng, tiếp tục tay trái đấm thẳng trung đẳng):

4.hướng 3-M. Zen + M.Chudan Uraken Ate + H. Chudan Tsuki.

Chân trái tới, đánh tạt trung đẳng lưng nắm tay trái,tiếp tục tay phải đấm thẳng trung đẳng):

5.hướng 1-H. Zen + H.Chudan Uraken Ate + M. Chudan Tsuki

(Chân phải tới đánh tạt trung đẳng lưng nắm tay phải, tiếp tục tay trái đấm thẳng trung đẳng, Kiai):

6.hướng 1-M. Zen + M. Chudan Uraken Ate + H. Chudan Tsuki (kiai)

(Xoay lui sau, chân trái tấn dài,tay trái đở trung đẳng với cạnh tay trong,tiếp tục tay phải đấm trung đẳng):

(Ushuro Taekawashi)

7.hướng 7-H.Zen + H. Chudan Uchi Uke + M. Chudan Tsuki.

(Chân phải tới,tay phải đở trung đẳng với cạnh tay trong,tiếp tục tay trái đấm trung đẳng):

8.hướng 7-M. Zen + M. Chudan Uchi Uke + H, Chudan Tsuki.

(Chân trái tới, tay trái đở trung đẳng với cạnh tay trong,tiếp tục tay phải đấm trung đẳng):

9.hướng 7-H. Zen + H. ChudanUchi Uke + M. Chudan Tsuki

 

(Rê chân phải về sau chân trái, nhón chân trái,  tay trái thủ đứng):

10.hướng 1-H. Neko + H. Tate Ken Kamae.

(Chân trái qua hướng số 7, Tay trái đánh tạt ngang trung đẳng, tiếp tục tay phải đấm thẳng trung đẳng)

11.hướng 7-H. Zen + H. Chudan Ura Ate + Gyaku Tsuki

(Chân phải tiến tới, tay phải đánh tạt trung đẳng, tiếp tục tay trái đấm thẳng trung đẳng)

12-hướng 7-M. Zen + M. Chudan Uraken Ate + Gyaku Tsuki

(Chân trái tới, tay trái đánh tạt trung đẳng, tiếp tục tay phải đấm  thẳng trung đẳng)

13-hướng 7- H. Zen + H. Chudan Ura Ate + Gyaku Tsuki

                             (Ushuro Taekawashi)

(Xoay lui sau, chân phải tấn dài, tay phải đở trung đẳng bằng cạnh tay trong, tiếp tục tay trái đấm thẳng trung đẳng)

14-hướng 3- M. Zen + M. Chudan Uchi Uke + Gyaku Tsuki

(Chân trái tới tấn dài, tay trái đở trung đẳng bằng cạnh tay trong, tiếp tục tay phải  đấm thẳng trung đẳng)

15-hướng 3- H. Zen + H. Chudan Uchi Uke + Gyaku tsuki

(Chân phải tới tấn dài, tay phải đở trung đẳng bằng cạnh tay trong,tiếp tục tay trái đấm trung đẳng)

16-hướng 3- M. Zen + M. Chudan Uchi Uke + Gyaku Tsuki

(Rê chân trái về sát chân phải hướng 1):

17.hướng 1-Musubi Dachi + Moro Hikite – Jumbi – Rei.

 

(Theo Vs Lê Văn Thạnh)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.