KYU 1 / 1

                             Màu đai     : NÂU CẤP 1 (Đai nâu + 1 tấc đen)

Thời gian   : 06 Tháng

KATA                  :-Yen Kata Yondan

:-Kanku Dai (Shotokan)

TEWAZA            :-Uke Waza 50 thế (giai đoạn 2 : 25 động tác cuối cùng)

:-Những bộ tay của Yen Kata Yondan

TE ASHI WAZA :Hoàn chỉnh bộ Te Ashi Waza-Đưa vào Kumite truyền thống

HIJI WAZA        : Hoàn chỉnh bộ chỏ

KUATSU             : Phương pháp hồi sinh

KUMITE KODEN :Randori  + Kumite truyền thống

KUMITE SHIAI:Kumite đúng luật ( tổ chức mỗi trận đấu như tranh giải thật sự để học sinh làm quen )

ASHI WAZA       :Tsumasaki Geri

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN SHODAN  (Huyền đai Đệ Nhất đẳng)

1.Kata        :

-Thực hiện 3 bài trong danh mục kata quốc tế:              :30/45 đ

-Thực hiện 2 bài Yen trong hệ thống Kata Suzucho:      :20/30 đ

2.Kumite    :

-Kihon Ippon Kumite:Thực hiện 10 kỹ thuật đở phản (có thông báo vùng đánh) thực hiện 2 bên trái và phải (mỗi kỹ thuật : 2 đ)                               :14/20 đ

-Đấu 1 trận theo luật W.K.F.                                         :10/15 đ

-Đấu 1 trận theo luật Suzucho Ryu                                :10/15 đ

Điểm trung bình đạt     :84/125 đ

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.