KYU 4

                             Màu đai     :Đai xanh + 2 vạch nâu

Thời gian   :02 tháng

THỂ LỰC  :Các bài tập thân pháp – nâng cao sức mạnh tay, chân

LUẬT         :Phổ biến luật W.K.F của Liên đoàn Karatedo Thế giới

TEWAZA   :

-Ura Tsuki

-Toho Uchi + Uke

-Moro Toho Uchi + Uke

-Bộ tay 50 động tác (Te Waza 50 thế)

KAMAE     :       -Yama Kamae (Teken – Shuto – Nihon Nukite….)

TAESABAKI:Di chuyển đổi bước vào – đổi bước phóng – chuyển né tránh với các hướng và phản công – tích cực – tiêu cực – di chuyển chọn thời điểm.

TE ASHI WAZA : 7 – 8- 9

ASHI WAZA :     -Tobi Nidan Geri

– Nidan Geri

– Sandan Geri

– Yondan Geri

-Godan Geri

KUMITE :           -Ippon Kumite từ số 1 đến 15

TEWAZA :6 – 7 – 8

(Những bộ tay của Yen Nidan )

KATA :               -Yen Kata Nidan

-Heian Godan

KUMITE SHIAI :Tập đấu theo luật W.K.F.

CHƯƠNG TRÌNH YTHI LÊN KYU 3 (Đai Xanh 3 vạch Nâu)

1.Kumite :

-Thực hiện 3  kỹ thuật Ippon Kumite giới hạn từ số 1 đến 15

((5đ/1kt x 3 = 15 )                                                :10/15 đ

2.Kata Koden :-Yen Kata Nidan                        :10/15 đ

-H.J. Kata Shodan                      :10/15 đ

Điểm trung bình đạt      : 30/45 đ

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.