KYU 5    

Màu đai     :Đai xanh + 01 vạch nâu

Thời gian   :02 tháng

THỂ LỰC :Các bài tập nâng cao sức mạnh – sức nhanh của tay và chân

DACHI      : -Hangetsu Dachi

– Ôn luyện Sanchin Dachi

TEWAZA :

-Manji Uke (Shuto + Tken)

-Age Uke + Y.Chudan Uchi Uke

-Seiryuto Uchi

-Khoá tay

-Moro Haito Uchi – Uke

-Morote Yoko Tsuki

-Moro Yoko Shuto uchi

-Te Waza 3-4-5 (những bộ tay trong Yen Kata Shodan)

TE ASHI WAZA :4 – 5 – 6

KUMITE :Kaeishi Kumite  từ số 8 đến 15

KATA     :-Yen Kata Shodan

– H.J. Kata Shodan

ASHI WAZA :

-Kansetsu Geri

-San kaku Geri

-Ashi Barae

-Ashi Harae

-Sage Geri ( tấn công Kakato)

TAESABAKI :

-Giao động di chuyển : vào – chuyển chéo – chuyển lui .

-vào 1 bước – vào 2 bước – vào 3 bước

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 4 (Đai Xanh 2 vạch Nâu)

1.Kata Shiai : Heian Yondan                                        :10/15 đ

2.Kumite :

-Thực hiện 3 kỹ thuật Kaeshi Kumite – giới hạn từ số 8 đến 15.

Mỗi kỹ thuật 5đ x 3kt = 15 đ                                         :10/15 đ

3.Kata Koden:Yen Kata Shodan                                 :10/15 đ

Điểm trung bình đạt     : 30/45 đ

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.