KYU 6

                     Màu đai     ;Đai xanh

Thời gian   :02 tháng (48 giờ)

THỂ LỰC  :các bài tập thể lực chung – thể lực chuyên môn phục vụ cho các bài tập kỹ chién thuật trong chương trình Kyu 6 .

DACHI :-Sochin Dachi

-Moto Dachi

TEWAZA :

-Haishu Uke + Uchi

-Moro Teisho Uke

-Hiji waza 3-4-5

-Gedan Tate Nukite

-Yama Tsuki (Bassaidai của Shotokan)

-Yama Uke

-Yama Kamae

-Sage Hiji Uchi

-Sage Teken Uchi

-Gedan Harae

-Moro Osae Barae

-Awase Teisho Uke (đở liên hợp)

-Jodan Tsuki + Y. Gedan Ura Tsuki (như trong Bassaidai Shitei của Shito Ryu)

TEWAZA :-Ghép những động tác tay của Heian 4 và heian 5.

-Te Waza số 1 – 2 (phần trung cấp)

TE ASHI WAZA :1 – 2 – 3

ASHI WAZA :-Otoshi Geri Uke – Gyaku Mikazuki Geri

KUMITE :Kaeshi Kumite từ số 1 đến 7.

TAESABAKI : Giao động tích cực, tiêu cực, chuẩn bị cho Kumite Shiai

KATA : Heian Sandan+ Heian Yondan

CHƯƠNG TRÌNH THI LÊN KYU 5 (Đai Xanh 1 vạch Nâu)

1.Kihon :Thực hiện 5 kỹ thuật, mỗi kỹ thuật di chuyển 5 bước (có thể tiến 5 bước mà cũng có thể lùi 5 bước, hoặc di chuyển các hướng tuỳ ý, miễn sao đủ 5 bước ) 5 kỹ thuật đó phải khác nhau : mỗi kỹ thuật 3 đ x 5kt = 15 đ         Trung bình : 10/15 đ

2.Kumite :Sanbon Kumite  5 kỹ thuật tấn công, phản, phải thực hiện cả bên tấn công cả bên tự vệ phản – mỗi kỹ thuật 3đ x 5kt = 15 đ     Trung bình : 10/15 đ

3.Kata :Heian Sandan                                     Trung bình : 06/10 đ

                  Điểm trung bình đạt    : 26/40 đ      

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.