A-Tấn công tay trên trục
B-Đang từ Hidari Moto, Tobi Maki lui sau 1 bộ, chưa hoàn thành thế tấn, chân phải tung nhanh đòn đá Migi Gyaku Geri, về Zansin.
(Hoặc có thể dùng một trong các đòn sau: *Migi Jodan Mawashi, hạ nhập Gyaku Tsuki; *Migi Chudan Mawashi Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki; *Migi Mae Naname Geri, hạ nhập Gyaku Tsuki)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

Gửi qua YM

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.