J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 10)
A-Chớm động, chưa biết tấn công đòn gì.
B-Nhập nhanh vào theo chiến thuật “Địch động ta động trước “đây cũng là chiến thuật “Sen no sen”của Nhật bản – Tay trước có thể có đòn an toàn: Osae hoặc Jodan Shuto Uke, hoặc Age Uke + Toạ tấn + 1 đòn tay sau sâu có Kime – thoát Zanshin.(3 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.