A-Tấn công: . Yoko Geri
B-Chuyển nhanh chân trái lui hướng số 6, cùng với: Hidari Kokutsu + Migi Chudan Osae Barae (đưa chân A đi) tiếp tục nhập chân trước đến ghi điểm vào lưng: Migi Zenkutsu + Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.