Back
elsie

Elsie

Copyrighter

“Tôi cũng rất ấn tượng với tinh thần võ đạo của Vimido Minh Nghĩa Đường. Ở đây, võ thuật không chỉ là sự đối kháng vật lý mà còn là một con đường để phát triển nhân cách và trở nên tốt hơn. Các huấn luyện viên luôn đề cao tinh thần fair-play và tôn trọng đối thủ.”

error: Alert: Content is protected !!