Back
team-8

Thanh Huyền

HLV

Thanh Huyền ( Nguyễn Thị Huyền) – HLV Phụ Trách Tổ Đường

Trình độ: Nhị Đẳng Huyền Đai

Kinh Nghiệm: 5 năm thi đấu và huấn luyện

Đội ngũ Huấn luyện

error: Alert: Content is protected !!