Back
minh hang

Thanh Hằng

HLV

Thanh Hằng ( Lỗ Thị Hằng) – HLV / Tổng thư ký bộ môn

Phó chủ tịch Hội Sinh Viên Vimido

Chủ nhiệm Võ Đường Vimido Thanh Hằng

Trình độ: Nhị Đẳng Huyền Đai Karate

Kinh nghiệm: 11 Năm thi đấu và huấn luyện

Đội ngũ Huấn luyện

error: Alert: Content is protected !!