Back
team-6

Minh Học

HLV

Minh Học ( Dương Văn Học) – HLV phụ trách tổ đường Vimido

Chủ nhiệm Hội Vimido Sinh viên

Trình độ: Nhị Đẳng Huyền Đai Karate

Kinh Nghiệm: 12 năm thi đấu và huấn luyện

Đội ngũ Huấn luyện

error: Alert: Content is protected !!