Back
team-5

Minh Hải

Võ Sư - Phó Trưởng Bộ Môn

Minh Hải ( Ngô Xuân Hải) – Phó trưởng bộ môn Minh Nghĩa Đường, Trưởng ban chuyên môn Công ty CP Tập Đoàn Vimido

Trình độ: Nhị Đẳng Huyền Đai Karate

Kinh Nghiệm: 12 Năm thi đấu và huấn luyện

Đội ngũ Huấn luyện

error: Alert: Content is protected !!