CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIMIDO

BỘ MÔN MINH NGHĨA ĐƯỜNG

———————————————————————-
Minhnghiaduong.com là trang thông tin của Bộ Môn Minh Nghĩa Đường nhãn hàng của Tập Đoàn VIMIDO, thành viên Hệ Phái Suzucho Karate-do. Thành lập từ ngày 28/5/2008.
Đ/c: Tự Lập – Mê Linh – Hà Nội.
SĐT: 0985.0985.37
Email: info@minhnghiaduong.com