Chương trình huấn luyện vovinam

Chương trình huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo được chia ra làm 3 phần: Sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Người học Vovinam bắt đầu từ những đòn thế căn bản đến nâng cao theo các trình độ sau:

I. Sơ đẳng:
Đai Sơ đẳng
1. Tự vệ:
– Màu đai: màu võ phục Vovinam
– Thời gian tập: 3 tháng
– Kỹ thuật:

 •  – Phương pháp hô hấp
   – Thở ngực
   – Bài tập khởi động
   – 4 lối Chém cạnh tay
   – 4 lối Gạt cạnh tay
   – 4 lối đánh Chỏ
   – Các lối Ðấm thẳng, móc, lao, múc, thấp, bật, phạt ngang.
   – Các lối Ðá căn bản
   -5 lối đứng tấn: trung bình tấn, Ðinh tấn, Tam giác tấn, cung tiển tấn, Qụy tấn
 • 10 thế Khóa gỡ
 • 2 thế Khóa tay dắt (1, 2)
 • 5 thế Chiến lược (từ 1 đến 5)

2. Nhập môn:
– Màu đai: xanh đậm
– Thời gian tập: 3 tháng
– Kỹ thuật:

 •  –  Ôn phần cũ
   – Ðấm và đá di động
   – 4 lối đánh gối
   – Nhảy chân trì
   – Các lối Tấn: trảo mã, Dinh tấn thấp, Ðộc cước tấn, hồi tấn… kết hợp với thủ pháp
 • 5 thế Chiến lược từ 6 đến 10
 • 12 Đòn căn bản phản các lối đấm

– Bài quyền: Nhập Môn Quyền

3. Lam đai đệ nhất cấp:
– Màu đai: xanh đậm 1 vạch vàng
– Thời gian tập: 6 tháng
– Kỹ thuật:

 • – Ôn phần cũ
   – 5 lối chạy tại chổ
   – Phương pháp Té ngã
   – Ðấm và đá di động có mục tiêu
   – 4 lối đánh Chỏ 5-8
    -Áp dụng các thế Chiến lược tập giao đấu
 • 10 thế Khóa gỡ
   – Nắm tóc trước lối 1 và 2
   – Nắm tóc sau lối 1 và 2
   – Nắm tay cùng bên
   – Nắm tay khác bên
   – Hai tay nắm một tay trước
   – Hai tay nắm hai tay trước
   – Hai tay nắm 2 tay sau
   – Khoá sau vòng gáy lối 1
   – Khoá tay dắt số 3 và 4
 • 2 thế Khóa tay dắt (3,4)
 • 4 thế Phản các lối đá
 • 4 Đòn chân tấn công (1 đến 4)
 • 5 thế Chiến lược (từ 11 đến 15)

– Bài quyền: Thập Tự quyền.

4. Lam đai đệ nhị cấp:
– Màu đai: xanh đậm 2 vạch vàng
– Thời gian tập: 6 tháng

– Kỹ thuật:

 • – Ôn phần cũ
  – 5 lối đá di động và chuyển tấn
  – Phương pháp đấm, chém, gạt, đỡ di động
 • 2 thế Khóa tay dắt (5,6)
 • 2 đòn Xô ẩn (1,2)
 • 5 thế Chiến lược (từ 16 đến 20)
 • 2 Đòn chân tấn công (5,6)

– Bài quyền:

 • Long Hổ Quyền,
 • Song Luyện 2, hoặc
 • Liên Hoàn Đối Luyện 1

5. Lam đai đệ tam cấp:
– Màu đai: xanh đậm 3 vạch vàng
– Thời gian tập: 6 tháng

– Kỹ thuật:

 • 16 thế Phản đòn cơ bản trình độ 2 (bao gồm đấm và đá)
 • 3 Đòn chân tấn công (7, 8, 9)
 • 10 thế Vật căn bản (từ 1 đến 10)

– Bài quyền:

 • Tứ Trụ Quyền
 • Song Luyện Vật 1, hoặc
 • Liên Hoàn Đối Luyện 2
 • Nhu Khí Công Quyền 1

II. Trung đẳng:
Đai Trung đẳng
6. Hoàng đai:
– Màu đai: Vàng không vạch
– Thời gian tập: 2 năm

– Kỹ thuật:

 • 15 thế Phản đòn tay trình độ 3 (bao gồm đấm thẳng, móc, hai tay từ 3 đến 7)
 • 5 thế Chiến lược từ 21 đến 25
 • 12 thế tay không đoạt dao găm căn bản.

– Bài quyền:

 • Ngũ Môn Quyền
 • Song Dao Pháp
 • Song Luyện 2
 • Song Luyện Dao

7. Hoàng đai đệ nhất cấp:
– Màu đai: Vàng 1 vạch đỏ
– Thời gian tập: 2 năm

– Kỹ thuật:

 • 15 thế Kiếm căn bản
 • 5 Đòn chân tấn công (từ 10 đến 14)
 • 5 thế Chiến lược từ 26 đến 30.
 • Khóa gỡ gồm:
   – Khóa nghẹt cổ trước và sau
   – Khoa sau vòng gáy lối 2
   – Bóp cổ sau lối 2
   – Các thế Nắm tay lối 2
   – Bóp cổ trước lối 3

– Bài quyền:

 • Viên Phương Quyền
 • Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp
 • Song Luyện 3
 • Nhu Khí Công Quyền 2

8. Hoàng đai đệ nhị cấp:
– Màu đai: Vàng 2 vạch đỏ
– Thời gian tập: 3 năm

– Kỹ thuật:

 • 7 Đòn chân tấn công (từ 15 đến 21)
 • 8 thế Vật căn bản (từ 11 đến 18)
 • 12 thế Tay thước và Phân thế

– Bài quyền:

 • Thập Thế Bát Thức Quyền
 • Lão Mai Quyền
 • Song Luyện Vật 2
 • Song Luyện Kiếm

9. Hoàng đai đệ tam cấp:
– Màu đai: Vàng 3 vạch đỏ
– Thời gian tập: 4 năm

– Kỹ thuật:

 • 12 thế Côn căn bản và Phân thế
 • 9 thế tay không đoạt Súng trường
 • 4 thế tay không đoạt Súng ngắn

– Bài quyền:

 • Mộc Bản Pháp (Tay Thước)
 • Việt Võ Đạo Quyền
 • Tứ Tượng Côn Pháp
 • Song Luyện 4
 • Liên Hoàn Đối Luyện 3
About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.