CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUỴÊN KHÍ CÔNG

Luyện tập Khí công phải tập theo một trình tự nhất định từ dễ đến khó, qua từng giai đọn, từng phương pháp.

Chương trình tập luyện không nhất thiết phải cố định về thời gian mà có thể thay đổi tuỳ theo từng người; dưới đây là thời giant rung bình mà mọi người có thể áp dụng để thành công.

Trình tự tập luyện như sau:

I. GIAI ĐOẠN KHI CÔNG CƠ SỞ ( 6 THÁNG)

a) Sổ tức:

Tối thiểu 3 tháng để đạt chiêu số thở là 10-10.

b) Quán tức (1 tháng).

c) Chỉ tức ( 2 tháng).

d) Duyên tức (3 tháng).

II. GIAI ĐOẠN KHÍ CÔNG TRUNG CẤP

(6 tháng đến 1 năm rưỡi)

a) Điều hoà Âm dương ( Tiểu chu thiên) 6 tháng.

b) Nội lực (6 tháng)

Sau đó có thể chuyện sang tập Nội Công nếu theo khuynh hướng võ thuật.

c) Vận khí theo cụm kinh mạch.

d) Vận động kết hợp vận khí. ( cụ thể Bát đoạn cẩm)

III. GIAI ĐOẠN KHÍ CÔNG CAO CẤP

1-      Bước 1 (1-2 năm)

a) Tập Đại chu thiên (6 tháng).

b) Vận khí theo đường kinh.

c) Luyện Đan điền ( mỗi đan điền 6 tháng).

– Đan điền Tinh.

– Đan điền Khí.

– Đan điền Thần.

d) Vận khí vào các huyệt chính.

2- Bước 2( 1-2 năm)

Luyện Tinh – Khí – Thần.

–          Tam điền quy nguyên.

–          Tam hoa tụ đỉnh

Tuy nhiên sau khi hoàn thành giai đoạn Khí công trung cấp cỏ thể duy trì tập điều hoà Âm Dương hay luỵện Tiểu chu thiên suốt đời thì cũn dẫn đến thành công.

Phần thở cơ quan thì tuỳ theo truờng hợp là bệnh trạng sẽ tập theo phương pháp đó.

IV. GIAI ĐOẠN KHÍ CÔNG THƯỢNG THỪA ( Vô thời hạn)

Luyện Tử Kim Hoàng.

Luỵện Thần hoàn hư

Giai đoạn này không phải ai cũng luyện được.

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.