KAMAE WAZA ( Bộ thủ pháp) – Phần I

1.Moro Hikite Kamae

2.Reou Ken Kamae

3.Tate Ken Kamae

4.Tate Shuto Kamae

5.Reou Chudan Teken Kamae

6.Reou Chudan Shuto Kamae

7.Reou Chudan Teken + Y Shuto Kamae

8.Chudan Morote Kamae

9.Chudan MoroShuto Kamae

10.Chudan Juji Shuto Kamae

11.Chudan Juji Teken Kamae

12.Yama Shuto Kamae

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

One thought on “KAMAE WAZA ( Bộ thủ pháp) – Phần I

  1. Pingback: TỰ HỌC VÕ THUẬT ONLINE: KỸ THUẬT CĂN BẢN SUZUCHO KARATE-DO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *