9.Age Teken Uke

10.Nihon Teken Uke

11.Nihon Shuto Uke

12.Hiji Uke

13.Morote Uchi Uke (truyền thống và thể thao)

14.Morote Shuto Uchi Uke (tuyền thống và thể thao)

15.Chudan Soto Uke (kỹ thuật mới và cũ thay đổi từ 1997)

16.Tsuki Uke (kỹ thuật Đỡ cùng lúc với Đánh tấn công)

17.Osae Uke (đè – đẩy – đưa đi các hướng)

18.Jodan ShutoTate Uke ( trong Kanku Dai)

19.Jodan Teken Tate Uke

 

(Theo Hệ Phái Suzucho Karatedo)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.