A-Tấn công Mae Geri
B-Đang Hidari Moto: Ouri lui làm mất khoãng cách, tiếp tục dùng chân trước là chân trái quét chân trước của A: Hidari Gedan Ashi Barae, hạ nhanh Gyaku Tsuki-thoát nhanh Zanshin.(5 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.