J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 7)
A-Tấn công tay trên trục
B-Rê nhanh chân trái lui sau chân phải để có: Migi Neko + Hidari Osae Uke (đè) +  Migi Chudan Tsuki – Tiếp tục nhập nhanh chân phải: Migi Jodan Ura Uchi – thoát Zanshin.(4 h.)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.