J I Y U I P P O N K U M I T E (Phản công 5)
A-Tấn công hai bước trên trục
B-Đang Hidari Moto: Chuyển lui làm mất khoãng cách – có thể tay phải có kèm theo một thế gạt đở an toàn, chuyển chân trái lui hướng số 6: Migi Neko + Osae Barae – tiếp tục nhập chân trước đến ghi điểm tay sau (hoặc đổi bước), thoát Zanshin.(4 h)

(Theo Hệ phái Suzucho Karatedo)

 

About the author : admin

Leave A Comment

Subscribe to newsletter

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Join our mailing list today

Insider offers & flash sales in your inbox every week.

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed porttitor lectus.